Autoškola Roučka

Vrácení řidičského oprávnění

Příprava na vrácení Řidičského oprávnění

O řidičský průkaz je možné přijít z několika důvodů:

Vrácení řidičského průkazu po vybodování

Pokud Vám bylo dočasně odebráno řidičské oprávnění v důsledku vybodování a museli jste odevzdat řidičský průkaz, můžete požádat o navrácení řidičského průkazu po splnění následujících podmínek:

Zkoušku v autoškole je možné absolvovat i před uplynutím roční lhůty, ne však dříve než o měsíc před skončením sankce. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat výpis z karty řidiče a přihlášku (žádost).

Vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení motorových vozidel

vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení motorových vozidel platí obdobná pravidla jako pro vybodované řidiče s tím rozdílem, že zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole a je možné absolvovat až po skonční zákazu činnosti. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti, v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení, výpis z karty řidiče, posudek o zdravotní způsobilosti a přihlášku (žádost).

Vrácení řidičského průkazu po jeho odnětí ze zdravotních důvodů

Také pro vrácení řidičského průkazu odňatého ze zdravotních důvodů je nutné absolvovat zkoušku v autoškole a získat posudek o zdravotní způsobilosti. Zkoušku je možné absolvovat nejdříve po 3 letech od odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat výpis z karty řidiče, posudek o zdravotní způsobilosti a přihlášku (žádost).

Přezkoušení z odborné způsobilosti

Ve vybrané autoškole je nutné absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti. Jedná se o prakticky podobnou zkoušku jako při závěrečných zkouškách v autoškole, tedy:

přezkoušení z odborné způsobilosti je k dispozici jeden opravný pokus. V případě, že se některou část zkoušky nepodaří úspěšně absolvovat ani napodruhé, je nutné před dalším pokusem z daného předmětu absolvovat novou výuku nebo výcvik v autoškole.

Příprava na vrácení řidičského oprávnění:

Skupina B 4000,- Kč

Uvedená cena je konečná.

Do ceny nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hlavního města Prahy.

Správní poplatek se platí až v den zkoušky přímo na pokladně Městského úřadu ve výši 700,- Kč.